Wyceny

Wyceny

Wyceniamy: mieszkania, działki, domy, nieruchomości komercyjne.

Wyceny sporządzone przez nas, są uznawane w największych bankach działających w Polsce.

Posiadamy certyfikat wydany przez PFSRM oraz Związek Banków Polskich na wycenę dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowej.

Obszar naszej działalności to Kraków, powiat krakowski – ziemski i powiaty sąsiednie.

 Dalej…


  • Facebook